Vårt erbjudande

Ett fungerande IT-stöd är idag en nödvändighet för alla företag och organisationer. Att flexibelt kunna hantera arbetstoppar och olika typer av vakanser har blivit ett måste. Genom att hyra personal får ni snabbt tillgång till kvalificerad kompetens utan långa och tidskrävande rekryteringsprocesser.

Vårt mål är att alltid ge bäst valuta för pengarna och det är ingen hemlighet att vi lyckas tack vare kreativa, nytänkande och energiska medarbetare. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår personal och vårt utbud av tjänster för att möta våra kunders önskemål. Ofta är den sociala kompetensen hos en konsult minst lika viktig som den tekniska, man måste passa in. Genom en noggrann rekryteringsprocess och lång branscherfarenhet har vi en unik förmåga att hitta konsulter som passar just ert behov.

Genom egen personal men även genom vårt nätverk av erfarna konsulter kan vi erbjuda specialistkompetens inom Business IT, Service & Support samt IT Operations. Många av konsulterna har tidigare arbetat i större företag där de samlat på sig både värdefull branschkunskap och kompetens om olika tekniska plattformar och system.

Business IT

För att fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga i en allt mer föränderlig omgivning behöver alla verksamheter förändras för att nå en högre grad av digitalisering. Våra kunder behöver kunna möta nya köpbeteenden, snabbt analysera stora mängder data, ge support i realtid etc. För att kunna stötta och leda i detta förändringsarbete behövs erfarna konsulter med modern kompetens inom både ledarskap och teknik men som också har en väl utvecklad social förmåga.

Genom lång branscherfarenhet och stort nätverk kan vi erbjuda konsulter inom bland annat följande områden: E-handel, Infrastruktur, Servicedesk, Integration, Affärssystem 

Exempel på roller är: kravställare, upphandlare, tekniska projektledare, funktionsansvarig, projektkoordinator, linjechef, IT samordnare, IT chef och processägare.

IT Operations

Vi får ofta förfrågningar från företag som saknar en specifik kompetens inom området operations. Tack vare vårt stora kontaktnät kan vi snabbt ta fram konsulter som passar företagets önskemål och krav. För att säkerställa en god kvalitet är kommunikationen med våra kunder av yttersta vikt. Vi behöver få en klar bild av vem ni söker, hur er verksamhet ser ut och vilka krav ni har. Vi strävar efter att ni ska få bästa resultat redan från dag ett.

Vi har erfarenhet och kompetens inom följande områden: serverdrift, lagring, databas, säkerhet, datakom, applikationsförvaltning, MSI paketerare, OS, Unix, Linux, Windows, Storage.

Service och support

Supportfunktionen på ett företag är av stor betydelse för att verksamheten hela tiden ska löpa smidigt och utan onödiga avbrott. Vi har kompetent personal inom området support där vi kan gå in och förstärka eller förvalta en redan befintlig supportavdelning. Genom vår breda kompetens samt långa erfarenhet av support vet vi hur en komplett supportavdelning ska fungera.  För er kan det vara en bra investering att låta oss hjälpa er.

Vi kan erbjuda följande roller inom support: Applikationstekniker, Supportspecialister, Helpdesktekniker, Onsite-tekniker och Teamledare.